Sale
Saki Kohana Pink Hair Shears / Scissors Set

Saki Kohana Pink Hair Shears / Scissors Set

£219.95 £149.95
Add to Basket
Close
Sale
Saki Sakura Hairdressing Scissors / Shears Set

Saki Sakura Hairdressing Scissors / Shears Set

£239.95 £149.95
Add to Basket
Close
Sale
Saki Shears Katana Japanese Hair Cutting Scissors / Shears Set

Saki Shears Katana Japanese Hair Cutting Scissors / Shears Set

£549.95 £229.95
Add to Basket
Close