Sale
Saki Kohana Pink Hair Shears / Scissors Set

Saki Kohana Pink Hair Shears / Scissors Set

£219.95 £189.95
Add to basket
Close
Sale
Saki Sakura Hairdressing Scissors / Shears Set

Saki Sakura Hairdressing Scissors / Shears Set

£239.95 £159.95
Add to basket
Close
Saki Shears Katana Japanese Hair Cutting Scissors / Shears Set

Saki Shears Katana Japanese Hair Cutting Scissors / Shears Set

£229.95
Add to basket
Close